ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2019...

Με νέες οικονομικότερες πρόσφορες και  κάνουμε έκπτωση έως και -10%

 Όροι και προϋποθέσεις..

Σε όλες τις παραπάνω πρόσφορες δεν συμπεριλαμβάνετε ο ΦΠΑ,τα έξοδα γραφείου,ένσημα και τα έξοδα μετακίνησης για μακρινές αποστάσεις...

Ο ξηρός πάγος είναι για μια χρήση.Οι προσφορές ισχύουν για συγκεκριμένες ορχήστρες,Dj και ανιματέρ και με ελεύθερη ημερομηνία.

Έκπτωση έως και -10%

σε κάθε πακέτο που στον χώρο της εκδήλωσης δεν χρειάζεται ο εξοπλισμός ήχου (-5%) ή δεν θελετε το εφέ του ξηρού πάγου (-5%).


Music Solutions

(Μουσικές Επιλύσεις)

Organisation für Musikveranstaltungen

Orchesters & djs für hochzeiten und partys Griechenland...

 

Music Solutions  ist eine Partner-Site, die geschaffen wurde, um Sie mit der Suche nach Musik, Ton, Licht und Video-Berichterstattung über gesellschaftliche Ereignisse aller Art in Kavala, Thassos, Drama und Xanthi zu erleichtern!

Music Solutions übernimmt jede Art von Musik-Events, Partys für Schulen, Hochschulen,Spielplätze,Clubs und alles, was die Kinder und die Erwachsenen anbetrifft!Halloween, Weihnachten und Musik- und gesellschaftliche Ereignissen aller Art...

 

* Hochzeiten. * Taufen. * Partys. * Einweihung.

 

Wir arbeiten mit den besten Profis zusammen...

* Djs für Hochzeiten und Partys.

* Sängern/Innen (sowie auch berühmte Künstler).

* Orchesters (Traditionaler, Folk- und klassischer Musik).

* Oriental-Tänzerinnen.

* Profis an Audio-, Video- und Beleuchtungsgeräte.

* Körper- & Gesichtsmalerei.

* Professionelle Clowns & Alleinunterhalter.

* Professionelle Taschenspieler.

* Dry Ice Effect (Trockeneis-Effekte).

* Projektor & Video Hochzeit Schleife.

* Feuerwerke.

* Fotografen und Kameraleute.

 

Wir bei Music Solutions beraten und bieten Sie die beste Lösung,um Ihren Hochzeitstag perfekt zu machen! 

Music Solutions arbeitet mit den besten traditionellen, Volk-, Rock-, Jazz-, Klassik- und viele andere Orchesters zusammen.

 

Wir kooperieren mit den besten professionellen Hochzeit-DJs aus Kavala und nicht nur, die Erfahrung auf dem Gebiet und große Diskothek besitzen!!

Von uns werden Sie die besten griechischen und ausländischen , traditionellen, , modernen, Volks-, Kinder- und Disco-Lieder mit der besten Audio-Qualität von 320kbbs-Flac hören. Wir wählen die besten Arrangements und Remakes!!! Harmonisierter Programmablauf und professionelle Liederänderung.

Kommunikation...

 


 

Music Solutions

(Μουσικές Επιλύσεις) 

                               Organization of Musical Events.

 

The Music Solutions is a partner site that created to facilitate you are looking about, music, sound, lighting and video coverage any kind of social event prefectures Kavalas - Thassos, Drama and Xanthi!

The Music Solutions Undertakes any kind music event - party for privet schools , schools, playgrounds, clubs and terms children and adults! Halloween, Christmas and all kinds of music and social event …

 

* Wedding. * Baptisms.  * Parties. * Opening.

 

We work with the best professionals ...

Weddings & parties Djs.

* Singers (Even famous artists).

* Orchestras (Traditional, folk and classical music).

* Oriental dancers.

* Professional audio equipment, video and lighting.

* Body & face painting.

* Professional clown.

* Professional magician.

* Dry Ice effects.

* Projector & video wedding loop.

* fireworks.

* Photographers and cameramen.

 

We at  Music Solutions and advise you we suggest the ideal solution that will make your wedding day perfect!

The  Music Solutions works best orchestras, traditional, folk, Rock, jazz, classical and everything else ask us.

We work with the best professional wedding & parties DJs,with experience in the field and with great disco!!

Of us will hear the best Greek and foreign songs, traditional folk, modern, disco, 60s, Children at best 320kbps-Flac audio quality and flawless execution. We choose the best remakes!! Harmonized program flow and professional song changes.

communication...